เปิดอยู่จนถึง 15:30
เมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก