เกร็ดความรู้ สาระและเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับอาหารการกิน : ขนมเทียน

‘ขนมวันสารทเดือนสิบ’ ความเชื่อนี้มีความหมาย

วันสารทเดือนสิบปีนี้ตรงกับวันที่ 3 กันยายน และ 17 กันยายน 2563 เป็นประเพณีของชาวใต้ที่สืบทอดกันมานาน มีประวัติ ความหมาย และความเชื่ออย่างไร มาติดตามกันค่ะ