The Tempo Lopburi
0
map
ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 ประเทศไทย ลพบุรี
โทร: 036-422-555, 080-580-5580

สิ่งอำนวยความสะดวกหลัก

มีที่จอดรถ
ดูสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด