Wongnai Travel Guides : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว : เที่ยวได้ทั้งปี

เที่ยวไทย ตามรอยพ่อกับ 10 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชวนเที่ยวไทย ตามรอยพ่อกับ 10 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางออกไปเที่ยวไทย และเดินตามรอย ดูงานที่พ่อเคยทำเพื่อราษฎรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อ่าน 4K ครั้ง