ร้านอาหารยอดนิยมในกรุงเทพฯ จาก "Wongnai Users' Choice 2016"
  1. ร้านอาหารยอดนิยมในกรุงเทพฯ จาก "Wongnai Users' Choice 2016"

ร้านอาหารยอดนิยมในกรุงเทพฯ จาก "Wongnai Users' Choice 2016"

“Wongnai Users' Choice 2016” เป็นตัวกลางในการประมวลผลข้อมูลร้านอาหารที่ดีท่ีสุด จากความเห็นของสมาชิก Wongnai กว่า 2 ล้านคน ผ่านรีวิวทั้งหมด 500,000 กว่ารีวิว โดยมีวิธีการเลือกคือ 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนรีวิวจากสมาชิก 2. ความนิยมที่ได้รับ (พิจารณาจากจำนวนรีวิวและจำนวนรูปของสมาชิก) 3. บรรณาธิการคัดเลือกร้านที่เข้าเกณฑ์อีกครั้ง (พิจารณาความหลากหลายของประเภทร้านและราคา, พัฒนาการของร้าน, และสถานที่ตั้ง) เพื่อให้เหล่าสมาชิก และผู้ที่กำลังหาร้านอาหารอร่อยๆ ได้ใช้เป็นคู่มือสุดยอดลายแทงในการเลือกหาร้านไปกินกันอย่างมีความสุขตลอดปี 2016
อัพเดทเมื่อ 31 ม.ค. 2017
photo