1. กิจกรรม

Wongnai Blogs : กิจกรรม

“72 Courtyard” เปลี่ยนตัวเองจาก “ไนต์ไลฟ์” สู่ “เดย์ไลฟ์”

เมื่อสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ 72 Courtyard จึงปรับตัวเองจาก “คนกลางคืน” มาฉายแสงในฐานะ “คนกลางวัน”