สวนอาหารชายทุ่ง (CHAI THUNG RESTAURANT)

ปิดอยู่ จะเปิดในวันพุธ เวลา 10:00

รูปทั้งหมดร้าน สวนอาหารชายทุ่ง - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
สวนอาหารชายทุ่ง
เมนู สวนอาหารชายทุ่ง
บรรยากาศ สวนอาหารชายทุ่ง
เมนู สวนอาหารชายทุ่ง
บรรยากาศ สวนอาหารชายทุ่ง
เมนู สวนอาหารชายทุ่ง
เมนู สวนอาหารชายทุ่ง
บรรยากาศ สวนอาหารชายทุ่ง
เมนู สวนอาหารชายทุ่ง
เมนู สวนอาหารชายทุ่ง
บรรยากาศ สวนอาหารชายทุ่ง
Load more...