รูป ข้าวซอยน่องไก่ ของร้าน ข้าวซอย ลุงประกิตกาดก้อม