1. รวมรูป ร้านอาหาร ต้มไก่บ้าน 3 พี่น้อง (Tom Kai Ban Sam Pinong Restaurant) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน Tom Kai Ban Sam Pinong Restaurant - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ