1. รวมรูป ร้านอาหาร ร้านหมูสองชั้น หมูจุ่ม หลัง มช. (Moo Song Chan Moo Joom) หลังมช. โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ร้านหมูสองชั้น หมูจุ่ม หลัง มช. หลังมช. - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ