รูป หมี่เหลืองแห้ง ของร้าน บ้านก๋วยเตี๋ยว(ก๋วยเตี๋ยวใต้ถุน)