1. รวมรูป ร้านอาหาร The Barn : Eatery Design (เดอะบาร์นอีทเทอรี่ดีไซน์) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เดอะบาร์นอีทเทอรี่ดีไซน์ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ