รูป ก๋วยจั๊บน้ำข้นอนุสาวรีย์ช้ยฯ ของร้าน ก๋วยจั๊บน้ำขัน(อนุสารีย์ชัยฯ อนุสาวรีย์ชัยฯ