Mad About Juice Siam Paragon, เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 3 ฝั่ง Zen , เอ็มโพเรียม
ผลไม้สด ๆ
น้ำผลไม้สด ๆร้านตั้งอยู่ชั้นล่างสุดของห้าง อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า กรูเมต์ มาเก็ต โซนที่ซื้อกลับบ้าน มีทั้งน้ำปั่น และแยกกากค่ะ เราเลือกแบบแยกกาก Handcrafted Wellness Juice แต่จำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ส่วนประกอบจะมีเสาวรส ทำกันเห็น ๆ ค่ะ รสชาติออกเสาวรสมากกกค่ะ ไม่รู้สึกถึงผลไม้อื่นค่ะเพราะเสาวรสกลบหมด ปล. แอบติน้อง ๆ นิดนะคะ หน้าไม่ค่อยรับลูกค้าเลยค่ะ หักคะแนนตรงนี้ค่ะ... อ่านต่อ
15 Likes0 Comment
LikeShare
photo