1. รวมรูป ร้านอาหาร Gen's Steak Chabu & BBQ โคขุนกำแพงแสน (เจน สเต็ก) โดยคนที่ไปกินจริง
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ