รูปทั้งหมดร้าน มัสรียาติ่มซำ ฮาลาล ถ.สามัคคีสาย ข. ต.สะบารัง