1. รวมรูป ร้านอาหาร Cafe' Inn Factory (คาเฟ่อินน์แฟคโทรี่) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน คาเฟ่อินน์แฟคโทรี่ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ