1. รวมรูป ร้านอาหาร Jirafu Sushi & Beer Bar (จีราฟุ ซูชิ แอนด์ เบียร์บาร์) ลาดพร้าว ซอย 5 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน จีราฟุ ซูชิ แอนด์ เบียร์บาร์ ลาดพร้าว ซอย 5 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ