รูปทั้งหมดร้าน เซนคาเฟ่บายเซนนัมเบอร์14 ลาดพร้าว 87