รูปทั้งหมดร้าน ข้าวหมูแดง นายฮุย (นาครสนุก) ซอยพิชิต วังบูรพา