Sushi Zo (ซูชิ โซ)

ปิดอยู่ จะเปิดในเวลา 18:00

รูปทั้งหมดร้าน ซูชิ โซ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ