รูปทั้งหมดร้าน หอมปลาเผา ลาดพร้าว 87 ตรงข้ามแยก 14