รูป ปอเปี๊ยะสด (ไส้ปู) ของร้าน ครัวลายคราม ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า