1. รวมรูปร้าน G&M German Sausage (ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูดอยสะเก็ด) (ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูดอยสะเก็ด)
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ