1. รวมรูป ร้านอาหาร บ้านต้นเค้ก (Ban Ton Cake) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน บ้านต้นเค้ก - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ