1. รวมรูปร้าน บัวลอยแต้จิ๋ว (บัวลอยแต้จิ๋วเจ้าแรกในโลกคิดเองไม่เลียนแบบใคร!) นครปฐมและมหาชัย เจ้าอื่นเลียนแบบ!

รูปทั้งหมดร้าน บัวลอยแต้จิ๋วเจ้าแรกในโลกคิดเองไม่เลียนแบบใคร! นครปฐมและมหาชัย เจ้าอื่นเลียนแบบ!