1. รวมรูป ร้านอาหาร DIN TAI FUNG (ติ่น ไท่ ฟง) เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ติ่น ไท่ ฟง เซ็นทรัลเวิลด์ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ