1. รวมรูป ร้านอาหาร กล้วยน้ำว้า (Gluay Nam Wa) สามกอง โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน กล้วยน้ำว้า สามกอง - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ