1. รวมรูป ร้านอาหาร โกเบ๊นซ์ ข้าวต้มแห้งภูเก็ต (Ko Ben Khao Tom Haeng Phuket) ภูเก็ต โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน โกเบ๊นซ์ ข้าวต้มแห้งภูเก็ต ภูเก็ต - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ