รูปทั้งหมดร้าน ก๋วยจั๊บเอกไพลิน ถนนศรีนครินทร์ ศรีด่านซอย8