1. รวมรูป ร้านอาหาร เจ๊ตุ้ม ริมทะเล (เจ้าเก่า) (Jae Tum Rim Talay) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เจ๊ตุ้ม ริมทะเล (เจ้าเก่า) - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ