รูป ปลาลิ้นหมาทอดราดน้ำปลา ของร้าน ครัวเจ๊แมว ปากน้ำปราณ