1. รวมรูป ร้านอาหาร หลังรามฯเมี่ยงปลาเผา (Lang Ram Pla Pao) สาขา 2 ซ.พระรามเก้า 40 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน หลังรามฯเมี่ยงปลาเผา สาขา 2 ซ.พระรามเก้า 40 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ