เมนู La VIE Bistronomy (ลา วี บิสโทรโนมี)

Snow Fish / Mushroom Ragout / Sautéed Baby Spinach / Fish Veloute Emulsion

8 รูป12 แนะนำ