รูป ข้าวหน้ามันกุ้งเสวย ของร้าน มานี มี หม้อ Nawamin City Avenue (Phase 2) เกษตร-นวมินทร์