1. รวมรูป ร้านอาหาร ในรู (Nai Roo Restaurant) นิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย 1 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ในรู นิพัทธ์อุทิศ 3 ซอย 1 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ