1. รวมรูป ร้านอาหาร พระราม 9 ไก่ย่าง (Praram 9 Kaiyang) พระราม 9 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน พระราม 9 ไก่ย่าง พระราม 9 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ