เมนู Rising Yakiniku Buffet (ไรซิ่ง ยาคินิคุ บุฟเฟต์)

เนื้อลิ้นพิเศษ

6 รูป6 แนะนำ