รูปทั้งหมดร้าน ลอดช่องสิงคโปร์ เจ้าแรก แยกหมอมี สามแยกเจริญกรุง