1. รวมรูปร้าน ข้าวต้มเตาถ่าน ห้องอาหารสกายไฮ (砂界海) (ข้าวต้มเตาถ่าน ห้องอาหารสกายไฮ (砂界海) The Sense ปิ่นเกล้า

รูปทั้งหมดร้าน ข้าวต้มเตาถ่าน ห้องอาหารสกายไฮ (砂界海 The Sense ปิ่นเกล้า