Sushi Masato
ซูชิ฿฿฿฿฿

ปิดอยู่ จะเปิดในเวลา 17:30
USERS' CHOICE 2019

รูปทั้งหมดร้าน Sushi Masato - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ