รูป Salmon Treasure Box ของร้าน ซูชิ โมริ Sathorn Square