เมนู Tenyuu Grand (เทนยู แกรนด์)

ข้าวหน้าเนื้อวากิวย่าง

12 รูป6 แนะนำ