เมนู ต๋อง เต็ม โต๊ะ (Tong Tem Toh)

สามชั้นทอดน้ำปลา

7 รูป6 แนะนำ