1. รวมรูป ร้านอาหาร ทับทิมกรอบ 3 หนุ่ม (Tubtim Krob 3 Noom) พิษณุโลก โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ทับทิมกรอบ 3 หนุ่ม พิษณุโลก - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ