1. รวมรูป ร้านอาหาร ยุ้งข้าว เขาใหญ่ (Yungkhaow Khao Yai) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ยุ้งข้าว เขาใหญ่ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ