1. นโยบายการแจ้งข้อมูลความปลอดภัย

นโยบายการแจ้งข้อมูลความปลอดภัย

การรายงานปัญหาความปลอดภัย

วงในถือความปลอดภัยของระบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หากคุณพบปัญหาที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบ กรุณาแจ้งเราที่ security@wongnai.com

โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ในอีเมล

 • รายละเอียดของช่องโหว่ เช่น Cross site scripting
 • ขั้นตอนในการทำซ้ำ (reproduce steps)
 • ระบบที่ใช้ (OS, Browser, Device) พร้อมทั้งเวอร์ชั่น
 • เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น
 • Screenshot (ถ้ามี)
 • URL (ถ้ามี)
 • ชื่อและลิงค์ของคุณ​ (หากต้องการให้เราเครดิตคุณในหน้านี้)

หน้าที่ของเรา

หากคุณแจ้งปัญหาความปลอดภัยมาแล้ว เราสัญญาว่าจะ

 • ตอบรับโดยเร็วที่สุด
 • แจ้งคุณเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ให้เครดิตคุณบนหน้านี้

การทดสอบที่ไม่อนุญาต

วงในอนุญาตให้ทำการทดสอบความปลอดภัยบนระบบได้ ยกเว้นการกระทำที่ทำให้เกิดผลกระทบดังต่อไปนี้

 • เข้าถึง แก้ไข ทำลายข้อมูล หรือทำให้เกิดความรำคาญกับผู้ใช้งานอื่น
 • ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง หรือไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ รวมถึงการทำ Denial of Service (DoS)
 • การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
 • การทำ Social Engineering รวมถึงการอัพโหลดหรือลิงค์ซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์

บริการของวงใน

บริการของวงในที่ครอบคลุมในนโยบายนี้ได้แก่

 • เว็บไซต์ www.wongnai.com และโดเมนย่อย (subdomain)
 • แอพพลิเคชั่น Wongnai บน iOS และ Android
 • แอพพลิเคชั่น Restaurant Management System บน iOS และ Android
 • บริการ LINE Official Account @wongnai

บริการที่ไม่ครอบคลุม

 • บริการสั่งอาหารผ่าน LINE MAN กรุณาแจ้งที่ LINE Security
 • บริการของบุคคลที่สามที่มีการเชื่อมต่อกับวงใน
 • โดเมนย่อยภายใน wongnai.com ที่ติดตั้งอยู่บนระบบของบุคคลที่สาม เช่น business.wongnai.com, life.wongnai.com กรุณาแจ้งต่อผู้ให้บริการระบบดังกล่าว
 • โดเมนภายในของวงใน โดยช่องโหว่ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อบริการที่ครอบคลุมได้
 • ถูกแฮคบัญชี ปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น กรุณาติดต่อทางกระทู้