5 บทสวดมนต์อโหสิกรรมความรัก ชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลย สาธุ!
  1. 5 บทสวดมนต์อโหสิกรรมความรัก ชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลย สาธุ!

5 บทสวดมนต์อโหสิกรรมความรัก ชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลย สาธุ!

มูฟออนไปพร้อม ๆ กัน กับบทสวดมนต์สำหรับขอขมา บทสวดมนต์อโหสิกรรมความรัก ปัดเป่าเรื่องไม่ดีและคนไม่ดีออกจากชีวิตไปเจอความรักดี ๆ ครั้งใหม่กันค่า
writerProfile
19 พ.ค. 2021 · โดย

สำหรับคนที่ยังไม่มูฟออนกับความรัก ยังจมปลักอยู่กับคนเดิม ๆ มาทางนี้เลยค่าาา อยากลืมเขาไปหาคนใหม่ ๆ สักทีแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร วันนี้เราชวนมาเปิดอีกวิธีที่ช่วยให้ลืมคนรักเก่า ปัดเป่าคนไม่ดีออกไปจากความสัมพัธ์ อย่างการสวดมนต์บทขอขมากรรม หรือบทสวดมนต์อโหสิกรรมความรัก เซฟไว้แล้วซ้อมสวดกันได้เลยค่า


บทสวดมนต์ตัดกรรมความรัก ขอขมากรรมความรัก

บทสวดมนต์

บทสวดอโหสิกรรมด้านความรัก บทแรกสำหรับคนที่อาจจะเคยรักกันมาก ๆ เคยไปสาบานเรื่องความรักว่าขอให้รักกันตลอดไปมาแล้ว แต่วันนึงอาจไม่ได้รักกันเหมือนเดิม หากต้องการจะแยกย้ายกันไป อย่าลืมไปถอดคำสาบานกันก่อนนะคะ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต…

หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดามารดา ครูบาอาจารย์

พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร

จะด้วยกาย-วาจาใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมา

ขออนุญาติมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความส่วงทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้

ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาบแช่งในทุกชาติทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาบแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์ขอขมาความรัก ให้คนโสดอาภัพรักได้เจอเนื้อคู่

บทสวดมนต์

บทสวดอโหสิกรรมนี้จะคล้าย ๆ กับบทก่อนหน้านะคะ โดยเป็นของสมเด็จพระพุฒาจารย์หรือสมเด็จโต พรหมรังษี โดยบทสวดนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากมูฟออนจากรักเก่า รวมถึงคนโสดที่ไม่ได้เจอเนื้อคู่สักทีให้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรความรักและเจอคู่ของตัวเองค่ะ

ตั้งนะโม 3 จบ

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะคะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา

ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอด จนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรทั้งนี้ด้วยเทอญ

บทสวดมนต์ถอนคำสาปแช่ง

บทสวดมนต์

จริง ๆ แล้วบทสวดมนต์นี้เราสามารถใช้ได้ในทุก ๆ ด้านของชีวิต ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรักค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อาจจะกังวลใจว่าเราเคยไปคิดร้ายกับใครเอาไว้ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว สวดมนต์บทนี้จะเป็นการถอนคำสาปแช่งนั้นให้เราหลุดพ้นจากสิ่งนั้นค่ะ

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห

ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต

อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรม

ที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิด พูดผิด คิดผิด ด้วยกายวาจาใจ เคยลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมุติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ลบหลู่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ลบหลู่เทพทรง องค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย ลบหลู่พระธรณี

พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระเพลิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ในแสนโกฏจักรวาล ในอนันตจักรวาล ไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น

ชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี

ชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิด ชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่า... คนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้จะต้องอย่างโน้น ใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูง และผู้มีพระคุณทั้งหลาย วิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใด ภูตผีปีศาจอสูรกายยักษ์มารเหล่าใด อาทิสมานกายสัมพะเวสีทั้งหลาย เทพพรหมทุกชั้นฟ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดี หลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดี

เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมา ในอดีตชาติ เป็นร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ

จะนับประมาณมิได้ แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควร

เสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิด ในการกระทำทั้งปวงด้วยกาย วาจา ใจ ขอให้ท่านทุกรูปทุกนาม ทุกจิต ทุกวิญญาณ ทุกภพทุกภูมิโปรดงดโทษอโหสิกรรม

ให้เป็นอภัยทาน ให้ขาดจากกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติ ติดภพติดภูมิ ไปในชาติหน้าอีกต่อไป

ข้าพเจ้าจักสำรวมระวัง ไม่ขอติดสินบนอีกต่อไป จะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียว

ลูกขอกราบ อาราธนา และอัญเชิญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธรรม และพระสงฆ์ พระโพธิสัตว์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์

ทวยเทพทั้งหลายทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน โปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้

ข้าพเจ้า.....ชื่อ.......นามสกุล........ขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิด

ด้วยจิตริษยา อาฆาตพยาบาทด้วยความโลภ ความโกรธความหลง

จองล้างจองผลาญเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกาย วาจา ใจ มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน มานะทิฏฐิ กิเลส

พันห้า ตัณหาร้อยแปด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ชอบอธิษฐานในสิ่งผิด ๆ

และสาปแช่งด้วยความหลงผิด ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้...

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

คำอธิษฐานใด ๆ คำสาปแช่งใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถึงแก่ความวิบัติ พลัดพรากหรือถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ

คำสาปแช่งอันใด คำอธิษฐานอันใด ที่คนอื่น สาปแช่งเราไว้ เพราะต้องคำสาบ ให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่าง ๆ ทั้งในอดีตชาติ และในปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้

"นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล

สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ"

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เทอญฯ

ข้าพเจ้าขออำนาจพลังทิพย์ พลังธรรม พลังจักรวาล พลังฟ้าดิน

พลังสุริยันจันทราดารารัศมี พลังเทพ พลังบุญ อันศักดิ์สิทธิ์ พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์ สถิตอยู่ในทิศทั้งหลาย พลังอริยสงฆ์เจ้า พลังพระธรรมเจ้า พลังพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ โปรดแผ่พลังรัศมีธรรม ให้ข้าพเจ้า หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย สัพพะเคราะห์วิบากกรรมอันใด จงพินาศสูญไป และพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง นำตนให้พ้นทุกข์ ประสพสันติสุขอย่างแท้จริง และดับทุกข์ได้ ในที่ทุก ๆ สถานในกาลทุกเมื่อเทอญ

บทสวดมนต์ถอนคำสาปแช่ง คำสาบานความรัก

บทสวดมนต์

อีกหนึ่งบบทสวดอโหสิกรรมความรัก ที่เหมาะกับทั้งคนที่อาจจะเคยไปสามานอะไรไว้ หรือคนที่อาจจะสาปแช่งใครไปโดยไม่รู้ตัว ทั้งในชาติภพอดีตหรือปัจจุบันที่อาจจะยังติดค้างกันอยู่จนไม่สามารถมีความรักครั้งใหม่ได้ค่ะ

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจะทะธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปัจจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาปคำแช่ง คำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ลูกน้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นสักขีพยานในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบ คำบนบาน คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

(… ตั้งจิต …) นะถอน โมถอน พุทธถอน ทาถอน ยะถอน นะคลอน โมคลอน พุทธคลอน ทาคลอน ยะคลอน ถอนด้วย นะโมพุทธทายะ นะมามิหัง

และ ณ กาลบัดนี้ข้าพเจ้า ...(ชื่อ-สกุล)... ขอถือเพลานี้ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินนับแต่อดีตชาติทุกภพทุกชาติ จวบจนถึงปัจจุบันชาติ ที่เคยได้ล่วงเกิน เบียดเบียนท่าน ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ทำให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข์ จะระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามที บัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้ว

ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน โปรดเมตตา อโหสิกรรมต่อกัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศล หมั่นบำเพ็ญบารมีอุทิศต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่าน ขอทุกท่านจงน้อมรับอนุโมทนา สาธุการและอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

บทสวดมนต์ขอความรักและเนื้อคู่

บทสวดมนต์

ใครที่มูฟออนแล้วอยากจะเจอกับความรักครั้งใหม่ เราก็มีบทสวดสั้น ๆ มาฝากกันด้วยนะคะ โดยบทสวดนี้ให้สวดในวันขึ้น 15 ค่ำค่ะ อาจจะเตรียมอุปกรณ์ด้วย ได้แก่ เทียน 2 เล่ม ธูป 3 ดอก และน้ำเปล่า 1 ขันค่ะ

ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ

ปัจจจะบันนะ หิเตนะ วา

เอวันตัง ชะยะเต เปมัง

อุปะลัง วะ ยะโส ธะเกฯ (ท่องคาถาตามอายุ)

นอกจากสวดมนต์แล้ว ก็อย่าลืมนั่งสมาธิ กำหนดจิตให้สงบ ปล่อยวางจากความคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นกันด้วยนะคะ ส่วนใครที่กำลังมองหาบทสวดมนต์อื่น ๆ ยังสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย