1
หมู่ที่ 6 ตำบล บางตลาด อำเภอ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24110 ประเทศไทย ฉะเชิงเทรา