1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาแนะนำ

บีขนมเบื้อง 1

[รีวิว] น้องใบข้าว ร้านบีขนมเบื้อง เด็กสู้ชีวิตเพื่อน้องและครอบครัว

น้องใบข้าว ร้านบีขนมเบื้อง เด็กสู้ชีวิตที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ขายของเป็นตั้งแต่ อายุ 7 ขวบ น้องผู้รับผิดชอบตัวเองและครอบครัวได้ตั้งแต่ยังเด็ก